WPO-004 รถเข็นเบิกจ่ายในสโตร์

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถเข็นเบิกจ่ายในสโตร์
Order Picking Trolley
Load Capacity 250 Kg.
Dimension LxWxH 955x405x1230 mm.
Wheel Ø 100 mm.
Platform Details Plastic Container Details
Number of Shelves Platform Dimension mm. Number of Plastic Containers Plastic Container LxWXH mm. (Model No.)
4 905×405 12 465x305x175 (1039)

# แบบใช้เบิกจ่ายอะไหล่ For Parts Picking

> โครงสร้างเหล็กพ่นสี ใช้คู่กับกล่องอะไหล่

> ช่วยในการแยกแยะชิ้นส่วน เพื่อสะดวกในการใช้งาน

> ล้อเกลียว PU เคลื่อนตัวในที่แคบได้คล่องตัว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 95.5 × 40.5 × 123 เซนติเมตร