WSA-003 รถเข็นก่อสร้าง

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย


คลิกสอบถามผ่านไลน์ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถเข็นก่อสร้าง
Wheel Barrow
Load Capacity Dimension Wheel Net Weight
(kg) LxWxH mm. mm. (kg)
130 1415x520x480 325 11.8

> เหมาะสำหรับการขนย้ายปูน ทราย เศษหินต่างๆ

> ล้อยางตัน แข็งแรง ทนทาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 141.5 × 52 × 48 เซนติเมตร