WSA-005 รถเข็นถังแก๊ส

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย


คลิกสอบถามผ่านไลน์ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถเข็นถังแก๊ส
Cylinder Trolley
Dimension Number of For Cylinder Wheel
LxWxH mm. Cylinders mm. mm.
700x700x1380 2 210-250 400

> ใช้ขนย้ายถังแก๊ส เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการทำงาน

> โครงสร้างเหล็กพ่นสี

> ล้อยาง คุณภาพดี เข็นคล่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 70 × 70 × 138 เซนติเมตร