WTM-003 รถเข็นทำความสะอาด

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย


คลิกสอบถามผ่านไลน์ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

Dimension LxWxH (mm)
1300x545x1000

> รถเข็นทำความสะอาด Cleaning Trolley

> โครงสร้างพลาสติก เบา ทันสมัย ไม่เป็นสนิม

> มีถุงสำหรับเก็บขยะพร้อมฝาปิด

> มีถาด 3 ชั้น สามารถวางถังหรืออุปกรณ์อื่นได้หลากหลาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 130 × 54.5 × 100 เซนติเมตร