WTO-002 รถเข็นสำนักงาน

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถเข็นสำนักงาน
Office Trolley
Load Capacity Dimension LxWxH Wheel Ø
Kg. mm. mm.
100 600x400x875 75

* แบบชั้นวางตัววี With V Shape Tray

> โครงสร้างเหล็กพ่นสี

> ชั้นวาง 2 ชั้นเป็นรูปตัววี

> ใช้วางแฟ้มเอกสารภายในสำนักงาน

> ล้อเกลียว ติดเบรก 1 ล้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 60 × 40 × 87.5 เซนติเมตร