WTS-0019 รถเข็นถาดสแตนเลส 200 Kg

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถเข็นถาดสแตนเลสพร้อมตู้ใส่ยา

Stainless Steel Tray Trolley With Medicine Cabinet

Load Capacity Tray Dimension LxW Wheel Ø Wheel Material
Kg. mm. mm.
200 600×400 100 PU

> รถเข็นสแตนเลสพร้อมตู้ยา

> เคลื่อนย้ายไปใช้งานในพื้นที่ต่างๆ ได้สะดวก

> ใช้กับตู้สีครีม กล่องอะไหล่ใส (รายละเอียดตู้กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติม)

> ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง ไม่ขึ้นสนิม

> เหมาะกับงานที่เน้นความสะอาด เช่น โรงพยาบาล ภัตตาคาร

> แบบสวย อายุการใช้งานยาวนาน

> ล้อเกลียวทั้ง 4 ล้อ ใช้สะดวก แม้ในพื้นแคบๆ