แผงกั้นจราจร
Traffic Separator
Size (mm.) Width Long Height
500 1500 1000

#แผงกั้นจราจรแบบ B รุ่นไม่มีล้อ

– เป็นแผงกั้นที่เหมาะสำหรับใช้ในไซต์งานก่อสร้าง อาคารที่จอดรถ ห้างสรรพสินค้า

โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ต่างๆ เพื่อช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นของยานพาหนะ

– สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแบ่งเขตทำงานที่ชัดเจน

– สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืน ตลอดทั้งใช้กั้นแนวในการจอดรถ

หรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ และใช้กั้นพื้นที่ห้ามเข้าต่างๆ

– สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

– ใช้วัสดุแข็งแรง ทนทาน และได้มาตรฐาน

– ผลิตจากเหล็กแป๊บดำขนาด Ø 3/4″ แป๊บเฉียงดามขาขนาด Ø 1/2″

– ขาข้องอเหล็กหล่อ 90 องศา แบบมีขอบ

– สามารถเพิ่มป้ายชื่อบริษัทฯ หรือป้ายรูปแบบต่างๆได้

Call Now Button