#ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม

– ด้านบนติดสัญญาณไฟหมุนสีแดง ขนาด Ø 6″

– ด้านข้างติดหลอดไฟนีออน 40 วัตต์ 2 ดวง

– ด้านหน้าติดแผ่นป้ายสะท้อนแสง “หยุด-ตรวจ” พร้อมชื่อหน่วยงาน

– ส่วนฐานเป็นล้อชนิดล้อลูกปืน