#ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม

– ขาไปสามเหลี่ยม 2ระบบ 12 V. พร้อมไซเรนทรงกลม เบอร์ 3 ขนาด 6 นิ้ว 12 V.