B130110001 ล้อรถยกลาก PU

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Wheel Material Description
200×50 mm. PU Wheel Only

> ล้อ PU เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป

> ล้อ Nylon เหมาะสำหรับใช้งานเปียกชื้น