B140210002 ล้อเดี่ยวปลายงา PU

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Number of Rollers Roller Material Description Wheel ∅ x L (mm.)
Single PU Ball Bear No. 6204 ∅80×90

> ผลิตด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง การประกอบปราณีตทุกขั้นตอน

> มั่นใจได้ในคุณภาพ อายุการใช้งานยาวนาน

> ล้อ PU เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป