B130210001 ล้อรถยกลาก Nylon

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย


คลิกสอบถามผ่านไลน์ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

Wheel Material Description
200×50 mm. PU Ball Bear No. 6204

> ล้อ PU เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป

> ล้อ Nylon เหมาะสำหรับใช้งานเปียกชื้น