K-2005 ถังน้ำ+ฝา 20 GL

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย


คลิกสอบถามผ่านไลน์ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 637×863 mm.