หลัวพลาสติกโปร่ง
Plastic Round Basket
Size (mm.) เส้นผ่าศูนย์กลาง ∅ Material
Internal 420×300 mm.
External 480×305 mm.

* กรณีต้องการตะกร้าสีอื่นๆ นอกจากสีมาตรฐาน กรุณาโทร 02-916-1900