T-0014 หลัวพลาสติกโปร่ง

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย


คลิกสอบถามผ่านไลน์ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลัวพลาสติกโปร่ง
Plastic Round Basket
Size (mm.) เส้นผ่าศูนย์กลาง ∅ Material
Internal 410×300 mm.
External 470×310 mm.

* กรณีต้องการตะกร้าสีอื่นๆ นอกจากสีมาตรฐาน กรุณาโทร 02-916-1900