ถังเก็บน้ำ
Water tank
Capacity Width
Ø ตัวถัง
Height
2000 L 136 cm 190 cm

https://www.chinterstore.com/link-store/banner_All/phonenumber.jpg