ถังเก็บน้ำ
Water tank
Capacity Width
Ø ตัวถัง
Height
500 L 87 cm 125 cm