ถังเก็บน้ำ
Water tank
Capacity Width
Ø ตัวถัง
Height
800 L 75 cm 205 cm