BK-0002 เข่งพลาสติก

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

เข่งพลาสติก
Plastic Round Basket
Size (mm.) เส้นผ่าศูนย์กลาง ∅ Material
External 560x560x380 mm.
12 ใบ / 1 มัด
สี แดง, เขียว, น้ำเงิน

* กรณีต้องการตะกร้าสีอื่นๆ นอกจากสีมาตรฐาน กรุณาโทร 02-916-1900
https://www.chinterstore.com/link-store/banner_All/phonenumber.jpg

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 56 × 56 × 38 เซนติเมตร