T-0005 ตะกร้าผลไม้

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย


คลิกสอบถามผ่านไลน์ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตะกร้าผลไม้
Fruit Basket
Size (mm.) Width Long Height Material
Internal 210 265 115
External 225 280 118

* กรณีต้องการตะกร้าสีอื่นๆ นอกจากสีมาตรฐาน กรุณาโทร 02-916-1900

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 26.5 × 21 × 11.5 เซนติเมตร