ตะกร้าผลไม้
Fruit Basket
Size (mm.) Width Long Height Material
Internal 210 265 115
External 225 280 118

* กรณีต้องการตะกร้าสีอื่นๆ นอกจากสีมาตรฐาน กรุณาโทร 02-916-1900