ถังเก็บน้ำ
Water tank
Capacity Width
Ø ตัวถัง
Height
1500 L 112 cm 180 cm