#ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม

– ด้านบนติดสัญญาณไฟหมุนสีแดง ขนาด Ø 6″

– ด้านข้างติดหลอดไฟนีออน 40 วัตต์ 2 ดวง และขนาด 20 วัตต์ 1 ดวง

– ด้านหน้าเป็นแผงกล่องไฟ 2 หน้า กันน้ำได้

– ส่วนฐานเป็นล้อหมุนได้รอบตัว